BUREAU VERITAS

Per ne

Kompania Medicoplast u themelua ne vitin 2013. Eshte nje prodhuese e paisjeve medicinale perkatesisht per prodhimin e shiringave njeperdorimshe medicinale, e qe ne vazhdimesi planifikon prodhimin e produkteve te tjera nga fusha e paisjeve medicinale. Kompania jone eshte e akredituar nga Agjensioni i Kosoves per Produkte Medicinale(AKPM) me numer te liqences L4/PM/2013/04/01.
Vendndodhja e fabrikes perfshin nje siperfaqe prej 2500 m2 ku 500m2 jane dhoma te pasterta, dhoma te prodhimit te cilat plotesojne standartin internacional 100000 grade dhe 500 m2 tjera qe perfshine pjesen e sterilizimit dhe depon.
Ne jemi te paisur me qertifkaten ISO 9001:2008 nga kompania e mirenjohur Boterore BUREAU VERITAS. Kualiteti I produktit tone eshte i verifikuar nga testet: fizike, kimike, biologjike, pirogjenitetit dhe EO sterilizimit ,etj. nga laboratori shteteror i Turqise instituti (TSE).